Fuente consultada http://www.ictisp.com, 26-05-2004
Información encontrada (Fundació Videoteca dels Països Catalans; té per finalitat divulgar i difondre el coneixement de la realitat dels països de parla catalana, la seva societat, economia, història, geografia, cultura, ciència, natura, tecnologia, etc. dins i fora del seu territori, mitjanant diferents procediments, amb especial atenció a l'edició i promoció de la Gran Videoteca dels Països Catalans)