Fuente consultada Quaderns d'assessorament terminològic, 1995
Información encontrada 1, cub. (Servei de Llengua i Terminologia de la Universitat de Lleida)