Otro nombre

Consell de l'Estudiantat

Universidad de Lleida

Consell de l'Estudiantat de l'UdL

Fuente consultada Memòria anual del Consell de l'Estudiantat de la UdL, 1994
Información encontrada 1994, p. 1 y 2 de la cub., p. 3 (Consell de l'Estudiantat de la UdL)