Fuente consultada Dic. de la cançó, Enciclòpedia Catalana, 2000
Información encontrada (La Salseta del Poble Sec; orquesta de ball creada per Miquel Àngel Tena, Salvador Escribà, Pepe Vercher i cinc membres més l'any 1977)