Título A máxia da palavra, Cunqueiro na rádio;(crónicas, adaptacións, charlas, entrevistas e guións de Alvaro Cunqueiro en R.N.E.;selección, transcripción, traducción e edición de Lino Braxe e Xavier Seoane);
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Sotelo Blanco
Fecha de publicación D.L. 1991
Descripción física o extensión 154 p.
Otras características físicas il.
Dimensiones 23 cm
Depósito Legal B 16874-1991
Participante

Seoane, Xavier (1954-)

Braxe, Lino (1962-)

Tipo de material [Texto impreso]
ISBN 84-7824-104-3

Tipo

Libro

Temas

Cunqueiro, Álvaro (1911-1981)--Entrevistas--Guiones radiofónicos

Acceder a esta obra

Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones:

Ejemplares disponibles

Signatura 9/27159
Localización SG_RECOLET
Biblioteca BNMADRID
Signatura AHM/166275
Localización SG_PETANTI
Biblioteca BNALCALA
Signatura DL/457659
Localización CONSERVACI
Biblioteca BNALCALA

Más información de ejemplares

Signatura 9/27159
Localización SG_RECOLET
DL B 16874-1991
Signatura AHM/166275
Localización SG_PETANTI
Signatura DL/457659
Localización CONSERVACI